Wspieramy

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

 • Przedszkole współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania,
 • Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje do   podjęcia nauki w szkole,
 • Przedszkole stwarza dzieciom warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności, poznawania   otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym,
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,  przygotowaną metodycznie i merytorycznie, ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Przedszkole jest ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości;
 • Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe: język  angielski, język włoski, rytmikę , sensoplastykę, dogoterapię
 • Przedszkole zatrudnia logopedę, psychologa i pedagoga specjalnego.
 • Nasi nauczyciele zapewniają prezentację osiągnięć dzieci poprzez udział w konkursach.

Zapewniamy naszym przedszkolakom

 • Bezpieczne i higieniczne  warunki pobytu  w przedszkolu oraz ciepłą, rodzinną atmosferę..
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe
 • Sumienny i przyjazny dziecku personel obsługi.

PROJEKTY

 1. Mamo , tato wolę wodę.
 2. Kubusiowi Przyjaciele Natury
 3. Mali, wielcy Odkrywcy
 4. Gramy zmysłami