Poznaj nasz

Ramowy plan dnia

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00. Staramy się, aby plan dnia był dopasowany do potrzeb rozwojowych dzieci, pogody, pory roku oraz kalendarium miesięcznego( wycieczki, przedstawienia)  Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8:00-13:00.

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Różne sytuacje edukacyjne-wychowawcze organizowane przez dzieci i nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań, rozmowy indywidualnej lub w małych zespołach , obserwacje dzieci.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

8.00 – 8.20

Zabawy wspierające rozwój mowy dziecka. spotkania w kręgu. Zabawy i ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe ze śpiewem. Indywidualna praca z dzieckiem.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

8.20 – 8.30

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

8.30 – 9.00

I śniadanie. Doskonalenie umiejętności w jedzeniu i zachowaniu się przy stole i w trakcie posiłku.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

8.30 – 9.00

I śniadanie. Doskonalenie umiejętności w jedzeniu i zachowaniu się przy stole i w trakcie posiłku.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

9.-0 – 10.15

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą , zespołowe i indywidualne.

Zajęcia z całą grupą: zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę 

Wszystkie dzieci:  podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania, które będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych.

Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzenie w zależności od potrzeb i możliwości dzieci: zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu i doskonaleniu umiejętności dzieci oraz zdobywaniu nowych doświadczeń.

Zajęcia w kącikach zainteresowań: prowadzenie w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci-realizowane w ciągu dnia.

Sytuacje edukacyjne: zajęcia ze wsparciem nauczyciela,

Karty zadaniowe: stanowiącą podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela,

Zajęcia aktywizujące dziecko: o charakterze plastycznym, muzycznym ruchowym,

Zajęcia dowolne: służące rozwijaniu zainteresowań własnych pomysłów zabawy konstrukcyjne klockami rozwijające zainteresowania techniczne, zabawy dowolne w ogrodzie.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

10.15 – 11.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne dydaktyczne i inne.

Zajęcia dodatkowe :język angielski język rosyjski, rytmika ,zajęcia sportowe z gimnastyką korekcyjną zajęcia warsztatowe realizowane zgodnie z profilem przedszkola, realizacja projektów.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

11.00 – 11.15

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do II śniadania.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

11.15 – 11.45

II śniadanie. Doskonalenie umiejętności w jedzeniu i zachowaniu się przy stole.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

11.45 – 13.00

Leżakowanie-grupy młodsze.

Zajęcia ciche o charakterze relaksacyjnym:

  • słuchanie muzyki.
  • kontynuacja zajęć podjętych w czasie przedpołudniowym,
  • praca indywidualna z dzieckiem
  • zajęcia o charakterze relaksacyjnym
  • swobodna działalność dzieci,
  • zabawy ruchowe ze śpiewem,
  • zabawy w ogrodzie przedszkolnym spacer.

 

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

13.00 –  13.15

Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

13.15 –  14.00

Obiad. Doskonalenie umiejętności w jedzeniu- zachowania się przy stole, posługiwania się sztućcami.

Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

14.00 –  15.00

Zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali.

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

Praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących i kompensacyjnych

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

15.30 –  15.45

Podwieczorek

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

15.45 –  17.00

Zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali.

Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne ,tematyczne, dydaktyczne i inne. Praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulacyjnych i kompensacyjnych.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy