Malowane Słonie

Przedszkole

Budynek

Budynek przedszkola oraz całe jego wyposażenie ma za zadanie wspierać zaspokojenie dziecięcej potrzeby odkrywania świata. Mamy siedem przestronnych, jasnych sal zajęć, każda z oddzielną łazienką. 

Co ważne, starannie dobieramy nasze materiały, pomoce dydaktyczne i wszystkie zabawki, by także w ten sposób chronić dzieci przed nadmiarem bodźców.

Plac Zabaw

To nasza druga, równie ważna sala nauki i miejsce niezwykłych przygód! Nasz przedszkolny plac wyposażony jest nie tylko w wysokiej jakości, bezpieczne, atestowane sprzęty i zabawki, ale także w naturalne, pobudzające wyobraźnię elementy.

Uruchamiają one ciekawe, dziecięce scenariusze zabaw, ćwiczą motorykę małą i dużą oraz co równie ważne, wciągają do zabawy

Nasze podejście

Każde dziecko jest dla nas ważne. Czynimy wszystko, aby w naszym przedszkolu każdy czuł się kochany, akceptowany i bezpieczny. Nasze przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało ono radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Podróżując po różnych obszarach edukacyjnych zachęcamy dzieci do aktywności artystycznej ,zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirujemy do działania i odkrywania tajemniczych skarbów wiedzy. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.

Każde dziecko jest dla nas ważne

Czynimy wszystko, aby w naszym przedszkolu każdy czuł się kochany, akceptowany i bezpieczny

Uczymy nawiązywać relacje z innymi

Pomagamy dzieciom stawać się samodzielnymi

Wspieramy dzieci w radzeniu sobie z trudnościami

Dziecko jest naszym największym dobrem

Dziecko jest autonomiczną jednostką, z własnymi pragnieniami, temperamentem i predyspozycjami

Dzieci w równym stopniu potrzebują wolności, jak też bezpiecznych granic, potrzebują “przyjaznego przewodnictwa”

Jak będziemy pracować?

Zgodnie z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki i psychologii zajęcia z dziećmi prowadzone będą metodami aktywizującymi ich wszechstronny rozwój. Przygotowana metodycznie kadra pedagogiczna wykorzystujew swojej pracy, oprócz tradycyjnych metod dydaktycznych – Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, elementy muzykoterapii oraz Metodę Pedagogiki Zabawy.

Praca metodą projektów pozwala dzieciom na przejście z postawy odbiorcy wiedzy na rzecz aktywnego słuchania. Codziennie stwarzamy dzieciom warunki, by mogły swoobdnie doświadczać i działać. 

“Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”  Konfuncjusz.