Nasze

Zajęcia

Przedszkole Malowane Słonie jest placówką
publiczną, która realizuje podstawę programową MEN.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza będzie realizowana na bazie programu wybranego przez Radę pedagogiczną oraz programów autorskich pozwalających na twórczy rozwój dziecka. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, plastyczne, literackie i logicznego myślenia będą stanowić źródło do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.

Uzupełniamy podstawę programową o bezpłatne zajęcia dodatkowe: 

 • zajęcia umuzykalniająco – rytmiczne,
 • zajęcia plastyczno – techniczne,
 • zajęcia eksperymentalne,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • zajęcia z literatury dziecięcej,
 • zajęcia z logicznego myślenia,
 • zajęcia z profilaktyki logopedycznej

Ponadto, jeżeli pozwolą na to warunki zewnętrzne, planujemy spotkania z aktorami, artystami i muzykami, a także cykliczne wyjazdy do kin, teatrów, na koncerty i do muzeów.

Grafik zajęć dodatkowych Grafik zajęć przedpołudniowych

Język angielski

Zajęcia prowadzone w oparciu o kombinację metod TPR( Total Physical Response) CA(Communicative Aproach) oraz SongStories Teaching Method.

TPR, która zwana jest metodą „reagowania całym ciałem” polega na zabawie prowadzącego z dziećmi, które mają za zadanie reagować na jego polecenia wykonując określone czynności. Metoda ta opiera się na psychologicznych koncepcjach rozwoju dziecka m.in. stabilności rozwoju oraz wielozmysłowym przyswajaniu wiedzy. W trakcie zajęć lektor angażuje dzieci za pomocą bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych, a nawet węchowych stymulując naturalny proces przyswajania wiedzy, natomiast zabawowa konwencja zajęć pozwala wydatkować niespożytą energię dzieci.

Metoda CA ukierunkowana jest na kształtowanie od najmłodszych lat sprawności językowych takich jak mówienie, słuchanie. Cel ten osiągany jest przez zastosowanie różnego rodzaju gier, zabaw i dialogów, w których dzieci biorą aktywny udział i cały czas są mobilizowane do używania obcego języka.

SongStories Teaching Method- metoda stworzona przez Claire Selby. Dzieci przyswajają nowy materiał poprzez rytmiczne i łatwe do zapamiętywania piosenki oraz historyjki obrazkowe.

Rytmika

Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Na zajęciach dzieci uczą  się reakcji na bodźce muzyczne (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), ćwiczą prawidłowe odtwarzanie melodii głosem, kształtują poczucie rytmu, rozwijają aparat głosowy, kształtują słuch muzyczny i orientację przestrzenną.

Zajęcia  ćwiczą koordynację ruchową podczas tańca i zabaw oraz kształtują umiejętności związane z hamowaniem i pobudzaniem ruchu. Na zajęciach dzieci  uwrażliwiane są  na muzykę poważną, która pozytywnie wpływa na rozwój maluchów, folklor oraz różne gatunki muzyczne. Dzieci uczą się także gry na prostych instrumentach perkusyjnych Podczas zajęć wykorzystujemy m. in. elementy rytmiki E.Jacqus- Dalcroze’a, muzykoterapii oraz pedagogiki zabawy

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Naturalną potrzebą dziecka jest ruch. W okresie wzrostu, kościec dziecka jest bardzo podatny na deformację. W okresie przedszkolnym kształtują się krzywizny kręgosłupa i prawidłowy kształt stopy. Mięśnie są słabe i konieczne jest ich wzmacnianie, również praca stawów i więzadeł potrzebuje wzmocnienia. Dlatego ruch intuicyjnie dla dzieci jest tak ważny i potrzebny. Ruch da im szansę uzyskania prawidłowej postawy, mocnych mięśni, ustrzeże od skrzywień, usprawni stawy, poprawi możliwości fizyczne ciała – tylko ruch mądry, prawidłowy, dobrze kierowany. Ponadto czynnikiem pozytywnym prawidłowej postawy i sprawności fizycznej dziecka jest poprawa pracy serca, płuc i innych narządów wewnętrznych. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia istnieje bowiem ścisły związek miedzy zdrowiem a postawą ciała. W ostatnich latach udowodniono, że ruch i sprawność ruchowa ma pozytywny wpływ na pracę i funkcję mózgu oraz kształtuje spostrzegawczość, analizę, syntezę i chroni dziecko od ewentualnej dysleksji. Pamiętajmy więc o tym, iż ruch potrzebny jest dziecku jak pokarm i sen.

Ruch dla dziecka to:

Stymulacja – mobilizuje układ krążeniowo-naczyniowy, oddechowy, zwiększa pojemność płuc, poprawia prace innych narządów, pobudza dojrzewanie układu nerwowego i mózgu.
Adaptacja – hartowanie organizmu, rozwój, dziecko ma dostęp i możliwości korzystania z przyjemności i wykonywania prac i własnych zamierzeń.
Kompensacja – wyrównywanie niekorzystnych działań i zwyczajów cywilizacyjnych (telewizji, komputerów, samochodów, złego żywienia)
Korekcja – naprawa zaniedbań i błędów zaistniałych w rozwoju dziecka.

Zajęcia ruchowe

Każdy kto w sposób wrażliwy i uważny obcuje z dzieckiem zachwyca się jego niezwykłą zdolnością do ruchu i nieprawdopodobną energią. Dziecko ma doskonałe wyczucie swego ciała, jest nieograniczone jeszcze tym czego nie wypada, albo w czym nie czuje się dobre. Cieszy się ruchem, jest ekspresyjne, swobodne. Opierając się na tej naturalnej dziecięcej zdolności, dostarczamy jak najwięcej pozytywnych bodźców i inspirujących zajęć. Dzięki gimnastyce całego ciała kształtuje się sylwetka, ale także gibkość, skoczność, gracja.

 Dzieci uczą się kontrolować ruch i swoje ciało, poznają swoje możliwości. Zajęcia łączące zabawę, ruch i muzykę sprawiają, iż dzieci się ośmielają, nabierają pewności siebie, poznają swoje ciało, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami. Gry zespołowe uczą współdziałania i realizacji wspólnego celu. Elementy jogi pozwalają na uczenie się szacunku do swojego ciała i zwiększanie jego sprawności, taniec pozwala odreagować napięcia…, uczy dzielenia przestrzeni.

 Pracujemy też stosując metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Ruch Rozwijający to przytulanie, kołysanie, unoszenie, poznanie mapy ciała za pomocą dotyku…Zajęcia odbywają się nie tylko w salach, ale gdy tylko jest to możliwe – na świeżym powietrzu. Będziemy wyruszać w poszukiwaniu przygód, pobudzać ciekawość Małego Włóczykija, a wrażenia doświadczać, zapamiętywać, ilustrować.

Logopedia

Program przeznaczony jest do realizacji w  pracy logopedycznej z dzieckiem z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi. 

Celem programu jest umożliwienie dziecku, w miarę jego możliwości, zdobycia umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. 

Osiągnięcie celu nadrzędnego będzie możliwe przy jednoczesnym nakreśleniu celów szczegółowych , które będą drogą do jego spełnienia.

Cele szczegółowe:

rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi;
kreowanie pozytywnego myślenia;
usprawnienie układu oddechowego;
ćwiczenie koncentracji uwagi;
kształcenie słuchu- aparatu odbiorczego;
kształtowanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych;
aktywizowanie dziecka podczas zabaw;
wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb;
wzbogacanie zasobu słownictwa;
stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
wyrobienie umiejętności budowania sygnałów służących porozumiewaniu się.
Wśród metod, które pomogą w realizacji wyznaczonego celu określonego w założeniu programu, można wyróżnić: wspierające rozwój dziecka, stymulujące, aktywizujące, korygujące, usprawniające. Łącząc te metody można wszechstronnie rozwijać dziecko korygując i usprawniając zaburzone lub opóźnione funkcje psychiczne i fizyczne (w tym także komunikację). Dziecko za pomocą tych metod, poprzez formę aktywności, jaką jest zabawa, zdobywa nowe wiadomości, umiejętności, uczy się współdziałania i współżycia w grupie.

Kolorowy zawrót głowy,czyli co wiemy o eksperymentach

Słoń Kazik poznała ostatnio nowe słowo – hipoteza. Początkowo myślała, że ma to coś wspólnego z hipopotamem, którego ostatnio widziała z dziećmi w zoo, ale już wie, że hipoteza to takie zdanie, które możemy sprawdzić, czy jest prawdziwe. Od tego dnia co dzień wymyśla nowe hipotezy i je testuje. Wczoraj postawił hipotezę, że jeśli wystarczająco długo będzie patrzył na Panią, to na pewno pójdzie z nim na spacer. Jak myślicie, czy jego hipoteza była właściwa? A może spróbujecie wspólnie z Kazikiem wymyślić wiele innych hipotez.

W trakcie zajęć dzieci będą miały okazję dowiedzieć się m.in. czy cukier w herbacie znika, dlaczego statek nie tonie, a samolot lata, jak wygląda ślina pod mikroskopem, jak działa silnik. A wszystko to w sposób doświadczalny. Wykorzystujemy m.in. mikroskopy, Lego Education, Mały elektryk.

Kazikowy – Master Chef

Głównym zadaniem pracowni jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju kulturowego i społecznego. Przygotowany materiał do nauki, który jest kluczem do świata i inspiruje dzieci do odkrywania nowych rzeczy

Dzieci uczą się porządkować, segregować, planować, przewidywać, gotować, piec, nawlekać, wbijać, majsterkować, przykręcać, rozkładać na czynniki pierwsze, prać, pastować, przesypywać.

Mogą podziwiać efekty swojej pracy – smakować przygotowane przez siebie dania, używać zbudowanej przez siebie maszyny czy urządzenia. Podstawą są elementy wychowania przez pracę – dzieci uczą się systematyczności, nastawienia na cel, współgospodarowania, wzajemnego pomagania sobie, zaradności, poszanowania dla codziennej pracy, szacunku do otaczającego ich środowiska, a także świetnie się bawią, tworzą. Usprawniają małą motorykę, rozwijają swoje zdolności manualne, stają się coraz bardziej precyzyjne.

Kolorowy świat, malowany świat Kazika – koło plastyczne

Głównym zadaniem pracowni jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju kulturowego i społecznego. Przygotowany materiał do nauki, który jest kluczem do świata i inspiruje dzieci do odkrywania nowych rzeczy
Dzieci uczą się porządkować, segregować, planować, przewidywać, gotować, piec, nawlekać, wbijać, majsterkować, przykręcać, rozkładać na czynniki pierwsze, prać, pastować, przesypywać. Mogą podziwiać efekty swojej pracy – smakować przygotowane przez siebie dania, używać zbudowanej przez siebie maszyny czy urządzenia. Podstawą są elementy wychowania przez pracę – dzieci uczą się systematyczności, nastawienia na cel, współgospodarowania, wzajemnego pomagania sobie, zaradności, poszanowania dla codziennej pracy, szacunku do otaczającego ich środowiska, a także świetnie się bawią, tworzą. Usprawniają małą motorykę, rozwijają swoje zdolności manualne, stają się coraz bardziej precyzyjne.

Szachy

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Gra w szachy stymuluje rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka, modeluje osobowość. Dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi ( dysfunkcjami narządów: ruchu, słuchu, wzroku ) szachy mogą pełnić funkcje terapeutyczne.

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • rozwijanie pamięci, uwagi, koncentracji
 • rozwijanie myślenia logicznego i wyobraźni przestrzennej
 • stymulowanie rozwoju osobowości
 • kształtowanie konsekwencji i wytrwałości w działaniu

Zajęcia szachowe realizujemy w oparciu o podręcznik do nauki gry w szachy, adekwatnie do możliwości i umiejętności uczestników.

Tradycyjne formy i narzędzia do nauki gry w szachy t.j. szachy demonstracyjne, profesjonalny sprzęt szachowy, wspomagamy wykorzystując narzędzia TIK.

Słonik Kazik – mały ogrodnik

Zajęcia mają za zadanie kształtowanie u dzieci szacunku dla przyrody i jej piękna. Pragniemy przybliżyć dzieciom etapy sadzenia roślinek oraz nauczyć odpowiedzialności za jej wzrost poprzez baczne obserwacje i pielęgnację.

Nasze działania zmierzają do wychowania “przyjaciela przyrody” zaciekawionego otaczającym światem, odczuwającego radość odkrywania, eksperymentowania i obserwacji środowiska naturalnego, wzbudzając u dzieci poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za przyrodę.

Kodowanie z Kazikiem

Kodowanie to kolejna przygoda, w którą zabiera nas Słoń Kazik. Zaprosił do swojego przedszkola Bee-bota i specjalne klocki. Przygotowaliśmy wiele zabaw, które stanowią podstawę umiejętności kodowania i programowania oraz kształtują umiejętności badawcze i logicznego myślenia. Po naszych zajęciach żaden kod nie będzie dla Ciebie tajemnicą. W trakcie zajęć ćwiczyć będziemy umiejętności logiczne oraz uczyć się podstaw programowania m.in. przy użyciu kolorowych klocków, szachów, Bee-bota, czy zabaw ruchowych.

Europejskie wędrówki zielonego Słonika Kazika – koło geograficzne

Tym razem nasz Słoń Kazik zabierze dzieci we wspaniałą podróż po kuli ziemskiej. Zajrzymy dosłownie wszędzie. Odwiedzimy wioskę indiańską, igloo Eskimosa i popłyniemy łódką wzdłuż Amazonki. Celem zajęć jest umożliwienie dzieciom pracy z mapą, poszerzanie ich wiedzy na temat naszego kraju oraz całego świata.  Dzieci pracują z atlasem, poznają kulę ziemską w formie globusu, kontynenty, otaczające ich oceany. Nie zwlekaj tylko dołącz do naszej ekipy badawczej.